Сертифікація продукції в системі сертифікації МАСМА-СЕПРОДобровільна сертифікація - це підтвердження відповідності продукції на добровільній основі будь-яким вимогам нормативного документа (ТУ) по вибору заявника. Сама процедура ідентична порядку обов'язкової сертифікації з оформленням сертифікату відповідності.

Добровільна сертифікація, як правило, проводиться з ініціативи виробників, постачальників та продавців продукції. Проводиться вона в тих випадках, коли стандарти або норми не стосуються вимог безпеки і носять добровільний характер для виробника. При цьому визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, які вказані Заявником.

У разі добровільної сертифікації продукції застосовуються наступні схеми:

- сертифікація партії продукції (термін дії сертифікату до 1 року);

- сертифікація продукції, що виробляється серійно, включаючи обстеження виробництва (за необхідністю), (термін дії сертифікату до 2 років);

- сертифікація продукції з оцінкою системи менеджменту (термін дії сертифікату до 3 років).

Обов'язкова і добровільна сертифікація мають як однакові ознаки, що відносяться до правил і процедур оцінки відповідності, так і деякі відмінності. Існують такі відмінності, які в окремих практичних ситуаціях роблять добровільну сертифікацію продукції навіть переважнішою з точки зору заявника, чим обов'язкова оцінка відповідності.

Відмінності при добровільній і обов'язковій сертифікації наступні:

- Якщо обов'язкова оцінка відповідності встановлена для окремих видів продукції, то добровільна сертифікація проводяться за бажанням заявника, або по вимоги зовнішніх чинників (наприклад: вимог ринку, бізнесу, конкуренції і інших умов).

- Якщо обов'язкова оцінка відповідності встановлює певні державні стандарти, вимоги яких вимагають підтвердження відповідності, то добровільна сертифікація продукції дозволяє вказувати в заявці заявника стандарти, на відповідність яких проводити роботи за оцінкою відповідності, і це можуть бути не лише державні стандарти, але і стандарти самого підприємства у формі Технічних умов.

- Якщо обов'язкова оцінка відповідності передбачає певні характеристики безпеки і якості продукції, які виробник або продавець повинні підтвердити, то при добровільній сертифікації товарів заявникові надано право вибору показників, які він бажає підтвердити (два останні чинники і роблять добровільну сертифікацію продукції досить привабливою для виробників, особливе це твердження відноситься до унікальної в своєму секторі продукції).

- Якщо обов'язкова оцінка відповідності передбачає звернення в конкретну систему сертифікації, передбачену законом, то вибір системи добровільної сертифікації залишається прерогативою самого заявника.

- Якщо обов'язкова оцінка відповідності передбачає вимоги і умови оцінки відповідності, встановлені законом, то системі добровільної сертифікації дозволено встановлювати додаткові вимоги до об'єктів оцінки відповідності в рамках існуючого законодавства.

Державне підприємство «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» акредитовано НААУ (Національним агентством з акредитації України) на компетентність відповідно до вимог ISO/IEC 17065 (атестат акредитації № 1О076), що надало можливість створення добровільної системи сертифікації «МАСМА-СЕПРО», яка поширюється на наступні групи продукції:

- Нафта сира, конденсат газовий стабільний.

- Газ природний, зріджений або в газоподібному стані.

- Палива: бензини автомобільні і авіаційні; газотурбінні (для суднових і стаціонарних енергетичних установок); дизельні (для швидкохідних дизелів); суднові (для дизелів, що середньо обертаються, мало обертаються); мазут (флотські, паливні); побутові пічні.

- Палива альтернативні. Біопалива (біобензин, біодизель). Сировина, компоненти палив тваринного або рослинного походження. Суміші моно, ді- і трі- ефірів жирних кислот.

- Палива для реактивних двигунів.

- Масла базові, моторні (для бензинових двигунів, дизелів і універсальні), індустріальні, гідравлічні, трансмісійні, трансформаторні, авіаційні, компресорні, для двотактних бензинових двигунів, присадки до масел.

- Мастила пластичні.

- Мастильно-холодильні рідини.

- Бітуми нафтові.

- Присадки, добавки до вуглеводнів і нафтопродуктів.

- Спеціальні рідини (антифризні, охолоджуючі, гальмівні, гідравлічні, рідини проти обмерзання, інші).

Після проведення робіт з оцінки відповідності продукції згідно з вимогами міжнародних стандартів підприємство-замовник отримує сертифікат, який надає великі переваги в реалізації і просуванні вашої продукції на ринку України, а саме:

- Надання замовникові сертифікату відповідності системи «МАСМА-СЕПРО», яким підтверджується якість продукції і можливість стабільності постачань;

- Значна перевага при участі в тендерах;

- Можливість маркування продукції знаком «МАСМА-СЕПРО»;

- Визнання сертифікату системи «МАСМА-СЕПРО» в інших країнах за умови проведення випробування продукції на відповідність міжнародним стандартам.

Фахівці ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» нададуть Вам консультацію по вибору найбільш оптимальної схеми сертифікації і оформлять для Вас добровільний сертифікат в найкоротші терміни з огляду на вид продукції та умови виробництва.

Після проведення робіт з оцінки відповідності та встановлення відповідності, заявникові оформляється і видається сертифікат відповідності в системі сертифікації «МАСМА-СЕПРО», цей сертифікат реєструється в реєстрі органу оцінки відповідності.

З того часу виробник має право використовувати знак добровільної сертифікації в системі сертифікації «МАСМА-СЕПРО».

Встановлено зображення знаку відповідності для продукції, яка відповідає всім вимогам нормативних документів і сертифікована в Системі МАСМА-СЕПРО.

Розмір знаку відповідності визначає підприємство (організація), яка отримала право на його вживання, шляхом вибору його базового розміру L:


Розмір знаку відповідності повинен гарантувати його чіткість і розбірливість.

Виконання знаку відповідності має бути двома кольорами - на синьому фоні білі букви і овал, контрастним на основному фоні.

Зображення знаку відповідності може бути виконане будь-якими технологічними засобами, які забезпечують чіткість і розбірливість зображення протягом всього терміну зберігання або служби (вживання) продукції.

Правила застосування знаку відповідності МАСМА-СЕПРО.

Підприємство має право використовувати знак відповідності після здобуття зареєстрованого в реєстрі МАСМА-СЕПРО номера сертифікату відповідності на продукцію. Знак відповідності сертифікованої продукції наносять на частину виробів, тару, упаковку, товаросупровідну документацію. Місце нанесення знаку відповідності на продукцію, тару, упаковку встановлює підприємство, що отримало право його використання.

Знак відповідності сертифікованої послуги (процесу) надається в супровідній документації на цю послугу (процес). При неможливості нанесення знаку відповідності в супровідній документації або неможливості супроводу послуги (процесу) цією документацією, знак відповідності може проставлятися виконавцем сертифікованої послуги (процесу) в рекламних матеріалах на цю послугу (процес). В цьому випадку таке використання знаку відповідності зазначається у ліцензійній угоді між ОС «МАСМА-СЕПРО» і заявником.

У разі, коли дія сертифікату відповідності тимчасово припинена, на цей період маркування продукції, тари, упаковки, супровідної документації, рекламних матеріалів знаком відповідності заборонено. При анулюванні сертифікату відповідності заявник втрачає право використовувати знак відповідності. Заборонено нанесення знаку відповідності на візитні картки співробітників підприємства заявника.

Використання знаку відповідності без отримання на це права, або використання знаків, символів інше, що імітують, хоч би частково знак відповідності ОС «МАСМА-СЕПРО» заборонено.