Порядок сертифікації продукції, що випускається серійно


Для отримання сертифікату відповідності на продукцію, що випускається серійно необхідно:

1.Заявка на проведення робіт з сертифікації в Системи МАСМА-СЕПРО. 2.Гарантійний лист щодо сертифікації продукції та надання необхідної кількості копій.
3.Опитувальна анкета.
4.Документація на виробництво (акт введення в експлуатацію, акт постановки продукції на серійне виробництво згідно ДСТУ 4311, технологічний регламент).
5.Актуалізовані технічні умови на всю продукцію, заявлену на сертифікацію.
6.Вихідні дані про підприємство та продукцію, що сертифікується, за документами, наданими підприємством: характеристика підприємства, кількість працюючих, обсяг виробництва продукції, рекламації, термін гарантії на продукцію, наявність документів про гігієнічну (ветеринарну, фітосанітарну та ін.) реєстрацію.
7.Контракт (договір) на поставку.
8.Інформація о продукції (паспорт якості, лист-безпеки, лист з технічними даними)
9.Зразки маркування продукції (етикетка, контретикетка).
10.Відомості про підприємство-замовника (завірені копії): довідка про реєстрацію підприємства у Держкомстатистики України, свідоцтво про Держреєстрацію підприємства, статут підприємства, свідоцтво платника податків.

Примітка

1.Заявником на сертифікацію продукції, що випускається серійно, може бути тільки виробник продукції як юридична особа, яка діє від свого імені або через посередників. В останньому випадку посередник повинен одночасно з заявкою надати документи про те, що він уповноважений діяти від імені виробника і що виробник бере на себе ті самі обов'язки, що і заявник.
2.Заявник представляє копії оригіналів, завірені печаткою організації-замовника


Проведення робіт з сертифікації продукції, що випускається серійно:

1.Надання заявки на сертифікацію.
2.Оформлення договору на проведення робіт з сертифікації, та її оплата замовником.
3.Аналіз наданої документації.
4.Обстеження виробництва.
5.Відбір зразків та ідентифікація продукції.
6.Випробування зразків продукції в акредитованій в Системі МАСМА-СЕПРО випробувальній лабораторії.
7.Аналіз одержаних результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифіката відповідності.
8.Реєстрація в Реєстрі системі МАСМА-СЕПРО та оформлення сертифіката відповідності (за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань і аналізу документації).
9.Складання програми технічного нагляду та оформлення договору на його проведення.

Примітка

Сертифікація без обстеження виробництва. Етапи виконання аналогичні наведеним вище за вийнятком п.4. При цьому сертифікат видається строком до 1 року.