Порядок надання документів і етапи проведення робіт з визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується, з видачею свідоцтва про визнання


Для отримання свідоцтва про визнання іноземного сертифікату необхідно надати наступний пакет документів:

1.Заявку на визнання сертификата відповідності;
2.Гарантійнийй лист про сертификацію продукції з наданням необхідної кількості копій;
3.Сертифікат відповідності на продукцію, що заявляється на визнання результатів сертифікації, з оригінальною печаткою заводу виробника або органу з сертифікації;
4.Протокол(и) сертифікаційних випробувань продукції, заявленої на визнання результатів сертифікації, який вказаний(і) в сертифікаті відповідності;
5.Інформацію про продукцію (паспорт якості, лист-безпеки, лист з технічними даними) підприємства-виробника на заявлену продукцію;
6.Контракт (договір) на поставку;
7.Товарно-транспортні документи з відміткою української митниці;
8.Рахунок-фактуру;
9.Відомості про підприємство-заявника (завірені копії): довідку про реєстрацію підприємства у Держкомстатистики України, свідоцтво про Держреєстрацію підприємства, статут підприємства, свідоцтво платника податків.
Примітка
Заявник представляє копії оригіналів, завірені печаткою організації-замовника.