Лабораторія


Акредитована випробувальна лабораторія продукції нафтохімічної промисловості (ВЛ ПНХП ДП «ОС« МАСМА-СЕПРО»), (атестат акредитації національного агентства з акредитації України на компетентність відповідно до вимог ДСТУ ISO / IEC 17025 діє до 2017, зареєстрований у Реєстрі 14 вересня 2020 р. за № 201099, дійсний до 11 липня 2022 р.) здійснює випробування у закріпленій сфері акредитації у наступному напрямку:

1. Оливи (моторні, трансмісійні, гідравлічні, турбінні, спеціального призначення, дизельні, універсальні, індустріальні, карбюраторні, компресорні, приладні оливи, які були в ЕКСПЛУАТАЦІЇ);

2. Мастила пластичні;

3. Паливо:

- автомобільні бензини та їх компоненти ,

- альтернативні види бензинів ,

- дизельне паливо та його компоненти ,

- альтернативні види дизельного палива ,

- суднове паливо ,

- котельні (мазут, пічне, побутове паливо) ,

- паливо для реактивних двигунів ,

- авіаційне паливо;

4. Нафта;

5. Газовий конденсат стабільний;

6. Мастильно-холодильні рідини та технологічні засоби;

7. Розчинники нафтові.