Навчання


Одним із напрямків діяльності державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» є підвищення кваліфікації за програмами тематичних короткотермінових курсів, що відіграє важливу роль у професіоналізації працівників нафтопереробної галузі, оскільки має велику перевагу і чітку спрямованість на досягнення конкретних навчальних потреб та професійних інтересів підприємств; можливість за відносно короткий час удосконалити окремі аспекти професійної компетентності персоналу, зокрема розширити і систематизувати знання, підвищити рівень оволодіння вміннями, необхідними для виконання посадових обов'язків працівників нафтової і нафтопереробної галузі, а саме: операторів нафтобаз, лаборантів, начальників змін, керівників лабораторій, тобто осіб, які безпосередньо виконують роботи з контролю якості в процесах виробництва, зберігання та реалізації нафтопродуктів.

Навчання проводяться за навчальними програмами, тематичними короткотерміновими курсами відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів.

Навчальна програма тематичного короткотермінового курсу - це навчально-методичний документ, який визначає зміст навчання, вимоги до знань і умінь слухачів з відповідної теми, а також рекомендацій стосовно засобів, методів, форм організації навчання та літератури для поглиблення вивчення матеріалу.
Зміст навчання за програмами тематичних курсів розробляється з урахуванням потреб підприємств-замовників, стосовно удосконалення професійної підготовленості до виконання посадових обов'язків своїх працівників та ґрунтується на досягненнях вітчизняної та зарубіжної науки, практики і актуальних нормативно-правових документах.

Зміст навчального матеріалу кожної теми включає теоретичну та практичну складову.
Професійне навчання працівників здійснюється провідними фахівцями підприємства у формі лекцій, семінарів та практичних занять. Викладачі теоретичного навчання мають вищу фахову освіту, досвід роботи в галузі нафтопереробки, в тому числі за вказаними темами.

Короткотермінові курси включають лекції та підсумкове тестування.

Навчання також може проводитись дистанційно.

Основна тематика та зміст навчальних курсів:

І. Нафта і нафтопродукти. Методи відбору проб;
ІІ. Гази вуглеводневі скраплені. Методи відбору проб;
ІІІ. Застосування Технічного регламенту відносно вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельних палив на різних етапах постачання палив;
ІV . Організація та контроль якості нафтопродуктів на підприємствах різної форми власності;
Відповідальна особа: Адаменко Людмила Миколаївна - т . (044) 239-25-07, e-mail: adamenko@masma-sepro.com.ua.